تبلیغات X
للوکساید۵
سفارش بک لینک
خرید بک لینک قوی
بک لینک ارزان
نرم افزار حسابداری
بلیط ارمنستان
تور مالزی
آموزش ارز دیجیتال
تلسکوپ جیمز وب
لباس خواب

ابزار بادی
صندلی استادیومی
خرید بک لینک
پایه هنگ درام
شهنای


Anime Life - دانلود انیمه ی 1986 Captain Tsubasa s

دانلود انیمه ی 1986 Captain Tsubasa

دسته بندی : Captain Tsubasa,

http://upload7.ir/uploads//342f9921f95a238e026efce93f4c072a1a30f838.jpg


سبک : Action - Football - Sports - Shounen

تاریخ پخش : 13.10.1983 تا 27.03.1986

این انیمه رو هم که دیگه خودتون میشناسید :)

زبان: ژاپنی

زیرنویس : English

حجم : ~70MB


کیفیت :  ۴۸۰p

دانلود ۱۰۳ قسمت در ادامه ی مطلب

https://safelinking.net/d/336fd98f41/AnimPark_...ptain_Tsubasa_01.mkv
https://safelinking.net/d/4c9e192349/AnimPark_...ptain_Tsubasa_02.mkv
https://safelinking.net/d/276cbcb84a/AnimPark_...ptain_Tsubasa_03.mkv
https://safelinking.net/d/a25a801909/AnimPark_...ptain_Tsubasa_04.mkv
https://safelinking.net/d/bdb88bdbce/AnimPark_...ptain_Tsubasa_05.mkv
https://safelinking.net/d/547c58a4d8/AnimPark_...ptain_Tsubasa_06.mkv
https://safelinking.net/d/5d4a3876c5/AnimPark_...ptain_Tsubasa_07.mkv
https://safelinking.net/d/126cdbbf60/AnimPark_...ptain_Tsubasa_08.mkv
https://safelinking.net/d/12feb72db6/AnimPark_...ptain_Tsubasa_09.mkv
https://safelinking.net/d/899af6b226/AnimPark_...ptain_Tsubasa_10.mkv
https://safelinking.net/d/5e223dadc6/AnimPark_...ptain_Tsubasa_11.mkv
https://safelinking.net/d/db1ad79d7e/AnimPark_...ptain_Tsubasa_12.mkv
https://safelinking.net/d/5924a29ec0/AnimPark_...ptain_Tsubasa_13.mkv
https://safelinking.net/d/359e5b19c3/AnimPark_...ptain_Tsubasa_14.mkv
https://safelinking.net/d/1578bbd11e/AnimPark_...ptain_Tsubasa_15.mkv
https://safelinking.net/d/af853a7172/AnimPark_...ptain_Tsubasa_16.mkv
https://safelinking.net/d/001aa4e847/AnimPark_...ptain_Tsubasa_17.mkv
https://safelinking.net/d/f921c09df3/AnimPark_...ptain_Tsubasa_18.mkv
https://safelinking.net/d/ff2652b3cd/AnimPark_...ptain_Tsubasa_19.mkv
https://safelinking.net/d/d70fe75c6d/AnimPark_...ptain_Tsubasa_20.mkv
https://safelinking.net/d/4a826ed099/AnimPark_...ptain_Tsubasa_21.mkv
https://safelinking.net/d/59d04a6b49/AnimPark_...ptain_Tsubasa_22.mkv
https://safelinking.net/d/7e73b01777/AnimPark_...ptain_Tsubasa_23.mkv
https://safelinking.net/d/ae669d4965/AnimPark_...ptain_Tsubasa_24.mkv
https://safelinking.net/d/3e3e61870f/AnimPark_...ptain_Tsubasa_25.mkv
https://safelinking.net/d/ededc76d75/AnimPark_...ptain_Tsubasa_26.mkv
https://safelinking.net/d/bf136e381d/AnimPark_...ptain_Tsubasa_27.mkv
https://safelinking.net/d/ea804e4b4b/AnimPark_...ptain_Tsubasa_28.mkv
https://safelinking.net/d/9eb69886b3/AnimPark_...ptain_Tsubasa_29.mkv
https://safelinking.net/d/fe84778b9e/AnimPark_...ptain_Tsubasa_30.mkv
https://safelinking.net/d/856918bdfc/AnimPark_...ptain_Tsubasa_31.mkv
https://safelinking.net/d/1bc11b4dbe/AnimPark_...ptain_Tsubasa_32.mkv
https://safelinking.net/d/210f5d41ff/AnimPark_...ptain_Tsubasa_33.mkv
https://safelinking.net/d/5385396557/AnimPark_...ptain_Tsubasa_34.mkv
https://safelinking.net/d/0687a5c4d8/AnimPark_...ptain_Tsubasa_35.mkv
https://safelinking.net/d/3cb914ff83/AnimPark_...ptain_Tsubasa_36.mkv
https://safelinking.net/d/302d292eb0/AnimPark_...ptain_Tsubasa_37.mkv
https://safelinking.net/d/38aa67eda7/AnimPark_...ptain_Tsubasa_38.mkv
https://safelinking.net/d/9287f5a27a/AnimPark_...ptain_Tsubasa_39.mkv
https://safelinking.net/d/5bdab6e0fa/AnimPark_...ptain_Tsubasa_40.mkv
https://safelinking.net/d/90e8d9d09b/AnimPark_...ptain_Tsubasa_41.mkv
https://safelinking.net/d/eade64c9f9/AnimPark_...ptain_Tsubasa_42.mkv
https://safelinking.net/d/56bb7ad835/AnimPark_...ptain_Tsubasa_43.mkv
https://safelinking.net/d/4f11c6ce44/AnimPark_...ptain_Tsubasa_44.mkv
https://safelinking.net/d/477cb7a610/AnimPark_...ptain_Tsubasa_45.mkv
https://safelinking.net/d/49ff971c7a/AnimPark_...ptain_Tsubasa_46.mkv
https://safelinking.net/d/06d224a78b/AnimPark_...ptain_Tsubasa_47.mkv
https://safelinking.net/d/16e72ee028/AnimPark_...ptain_Tsubasa_48.mkv
https://safelinking.net/d/e6176609b8/AnimPark_...ptain_Tsubasa_49.mkv
https://safelinking.net/d/7f8d9eadc9/AnimPark_...ptain_Tsubasa_50.mkv
https://safelinking.net/d/81db408476/AnimPark_...ptain_Tsubasa_51.mkv
https://safelinking.net/d/88f89d4303/AnimPark_...ptain_Tsubasa_52.mkv
https://safelinking.net/d/9b57478166/AnimPark_...ptain_Tsubasa_53.mkv
https://safelinking.net/d/6a0776ff4b/AnimPark_...ptain_Tsubasa_54.mkv
https://safelinking.net/d/7d56d79da0/AnimPark_...ptain_Tsubasa_55.mkv
https://safelinking.net/d/ce111c1800/AnimPark_...ptain_Tsubasa_56.mkv
https://safelinking.net/d/fb289a775e/AnimPark_...ptain_Tsubasa_57.mkv
https://safelinking.net/d/6583163779/AnimPark_...ptain_Tsubasa_58.mkv
https://safelinking.net/d/703efb2d21/AnimPark_...ptain_Tsubasa_59.mkv
https://safelinking.net/d/781a4695fc/AnimPark_...ptain_Tsubasa_60.mkv
https://safelinking.net/d/aa734e4c04/AnimPark_...ptain_Tsubasa_61.mkv
https://safelinking.net/d/ff3834cbed/AnimPark_...ptain_Tsubasa_62.mkv
https://safelinking.net/d/5f523ed1a0/AnimPark_...ptain_Tsubasa_63.mkv
https://safelinking.net/d/9d7738cdb3/AnimPark_...ptain_Tsubasa_64.mkv
https://safelinking.net/d/c6d29ffbdb/AnimPark_...ptain_Tsubasa_65.mkv
https://safelinking.net/d/2533306d5b/AnimPark_...ptain_Tsubasa_66.mkv
https://safelinking.net/d/0bccbbc799/AnimPark_...ptain_Tsubasa_67.mkv
https://safelinking.net/d/a3dcbe294c/AnimPark_...ptain_Tsubasa_68.mkv
https://safelinking.net/d/b4bc4cbc96/AnimPark_...ptain_Tsubasa_69.mkv
https://safelinking.net/d/64e45f59a7/AnimPark_...ptain_Tsubasa_70.mkv
https://safelinking.net/d/f87990a03b/AnimPark_...ptain_Tsubasa_71.mkv
https://safelinking.net/d/e1891509b0/AnimPark_...ptain_Tsubasa_72.mkv
https://safelinking.net/d/0ca95fa08d/AnimPark_...ptain_Tsubasa_73.mkv
https://safelinking.net/d/867dc2aadd/AnimPark_...ptain_Tsubasa_74.mkv
https://safelinking.net/d/700fb2e6f2/AnimPark_...ptain_Tsubasa_75.mkv
https://safelinking.net/d/fbc11245d5/AnimPark_...ptain_Tsubasa_76.mkv
https://safelinking.net/d/c071c85078/AnimPark_...ptain_Tsubasa_77.mkv
https://safelinking.net/d/a3edd363b4/AnimPark_...ptain_Tsubasa_78.mkv
https://safelinking.net/d/0ffac9f9f4/AnimPark_...ptain_Tsubasa_79.mkv
https://safelinking.net/d/76e20ba71e/AnimPark_...ptain_Tsubasa_80.mkv
https://safelinking.net/d/38b9435d5c/AnimPark_...ptain_Tsubasa_81.mkv
https://safelinking.net/d/4ea9db14b2/AnimPark_...ptain_Tsubasa_82.mkv
https://safelinking.net/d/54fe3329da/AnimPark_...ptain_Tsubasa_83.mkv
https://safelinking.net/d/2f1b1f71d3/AnimPark_...ptain_Tsubasa_84.mkv
https://safelinking.net/d/e7702e286b/AnimPark_...ptain_Tsubasa_85.mkv
https://safelinking.net/d/b6070d8122/AnimPark_...ptain_Tsubasa_86.mkv
https://safelinking.net/d/66de75ef0a/AnimPark_...ptain_Tsubasa_87.mkv
https://safelinking.net/d/e1cbd09bea/AnimPark_...ptain_Tsubasa_88.mkv
https://safelinking.net/d/4552672dc3/AnimPark_...ptain_Tsubasa_89.mkv
https://safelinking.net/d/a7cc8869db/AnimPark_...ptain_Tsubasa_90.mkv
https://safelinking.net/d/d4118afb4b/AnimPark_...ptain_Tsubasa_91.mkv
https://safelinking.net/d/7b5020f7d4/AnimPark_...ptain_Tsubasa_92.mkv
https://safelinking.net/d/89f7c2dc43/AnimPark_...ptain_Tsubasa_93.mkv
https://safelinking.net/d/d0ff8f2c93/AnimPark_...ptain_Tsubasa_94.mkv
https://safelinking.net/d/5656e8ea47/AnimPark_...ptain_Tsubasa_95.mkv
https://safelinking.net/d/ef0fe6aa4b/AnimPark_...ptain_Tsubasa_96.mkv
https://safelinking.net/d/12668fe8b3/AnimPark_...ptain_Tsubasa_97.mkv
https://safelinking.net/d/17913c9703/AnimPark_...ptain_Tsubasa_98.mkv
https://safelinking.net/d/129bbaf67d/AnimPark_...ptain_Tsubasa_99.mkv
https://safelinking.net/d/6f9002260c/AnimPark_...tain_Tsubasa_100.mkv
https://safelinking.net/d/c47055a995/AnimPark_...tain_Tsubasa_101.mkv
https://safelinking.net/d/494421941a/AnimPark_...tain_Tsubasa_102.mkv
https://safelinking.net/d/c79e69d596/AnimPark_...tain_Tsubasa_103.mkv


برچسب‌ها : ,,,,,,,,
نویسنده: Arash-PN | نسخه قابل چاپ | 1393/12/8 - 15:21 | 1 2 3 4 5

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

درباره ما

نظرسنجی

آمار وبلاگ

کد های کاربر